miércoles, 11 de diciembre de 2019

Butaca Casademont: El lideratge al segle XXI 11 desembre La Mercè de Girona

Com definim un líder, avui? Com influeix la imatge i la xarxa en les percepcions sobre el lideratge? Quins són els fonaments d’aquest lideratge? La irrupció d’un nou mode de civilització – el de la revolució digital i la Intel•ligència Artificial – que esdevé disruptiu, és a dir, creador de nous paràmetres tant en la producció de béns i serveis com en la pròpia concepció de les relacions socials, se’ns apareix encara com un magma del qual en percebem detalls i intuïm futurs encara nebulosos. Les característiques del lideratge es concentraran en una figura carismàtica o seran un conjunt de normatives a les quals ens veurem obligats a obeir si no volem quedar al marge dels límits? A què corresponen els lideratges actuals, especialment en el camp de les tendències estètiques, dels gustos musicals, de les influències actitudinals? De la mateixa manera que les modes canvien i s’acceleren cada cop més, amb quin grau de resistència al canvi hem de considerar que es consolida un lideratge? I on ens du?

PROGRAMA:

Dimecres 4 de desembre
Lideratge i autoritat
A càrrec de Daniel Gamper

Dimecres 11 de desembre
El lideratge al segle XXI
A càrrec d’Íngrid Guardiola i Míriam Díez

Dimecres 18 de desembre
El poder concentrat o la dissolució del poder
A càrrec de Marina Garcés i Guiomar Rovira 

No hay comentarios: