viernes, 22 de julio de 2011

DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA DE L'ACAMPADABCN DE PLAÇA CATALUNYA (v.beta)

La Comissió de Cultura de l'AcampadaBCN de Plaça Catalunya ha redactat durant els darrers dos mesos, de manera assembleària, la declaració per a un nou model de cultura social. Aquest és un document permanentment obert i participatiu. Defensa una cultura lliure, no sotmesa a les lleis del mercat ni al dirigisme polític, i proposa una gestió cultural pública i transparent, que afavoreixi l'autogestió i garanteixi el repartiment just i sostenible dels recursos. No acceptem les retallades que precaritzen la vida social, per tant encara menys les de cultura.

La Comisión de Cultura de la AcampadaBCN de Plaça Catalunya ha redactado durante los últimos dos meses, de forma asamblearia, la declaración para un nuevo modelo de cultura social. Este es un documento permanentemente abierto y participativo. Defiende una cultura libre, no sometida a las leyes de mercado ni al dirigismo político, y propone una gestión cultural pública y transparente, que favorezca la autogestión y garantice el repartimiento justo y sostenible de recursos. No aceptamos los recortes que precarizan la vida social y, por lo tanto, aún menos los de cultura

............................................................................
(versió català)
DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA DE L'ACAMPADABCN DE PLAÇA CATALUNYA (v.beta)

pdf:
............................................................................
(versión castellano)
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE ACAMPADA/BCN DE PLAZA CATALUNYA (v.beta)

pdf:
............................................................................
+ Info:
............................................................................
............................................................................
Email:
culturaacampadabarcelona@gmail.com