lunes, 23 de diciembre de 2013

ELS EXILIATS DE LA CULTURA / LOS EXILIADOS DE LA CULTURA

(versió catalana)

Amaréis, pues, al extranjero
Deuteronomio 10:19


Guy Debord a Penegírico diu que “en un món unificat, no és possible exiliar-se”, de tal manera que en el món actual, unificat per un mercat global, l’exili es presentaria com impossible, però res més allunyat de la veritat. La mercaderia es mou per les fronteres, viatja pels lliures mercats globals sense trobar la llei que imposi l’ordre. Els homes, en canvi, tramiten el seu pas per les fronteres a partir de relacions de inter-nationes marcades per interessos econòmics i per les herències de la pròpia història política. Degut a la crisi, Espanya s’ha convertit en un país d’ “emigrants”, categoria que canvia el lloc que ocupa l’espanyol en el món, el qual és vist pels països de destí sota sospita permanent i al qual se li apliquen una sèrie de requisits que fins ara no havia de complir. La mala gestió política l’ha deixat, no només sense treball, sinó sense credibilitat a ulls dels altres. L’únic emigrant benvingut és el “turista”, per ell no hi ha inspecció, repatriació, desnonament, ni sospita. Si l’espanyol, a més a més, vol dedicar-se a la cultura, encara pitjor, ja que vivim en un país que, sovint, redueix la cultura als seus aspectes més folklòrics, relegant l’activitat cultural (i el seu correlat econòmic) a una successió d’estampetes i de “passejada” dels morts. Com bon país de “buscons”, molta d’aquesta gent va marxar abans de la tempesta. D’aquí que la majoria d’aquells que es dediquen seriosament a la música clàssica contemporània visquin i treballin fora, m’explica Lluís Nacenta, perquè aquí no hi ha possibilitats de desenvolupar la seva carrera. Els compositors Roger Goula, Octavi Rumbau, Raquel García-Tomás o Ariadna Alzina, el clarinetista Víctor de la Rosa o la mezzosoprano Anna Alàs serien alguns exemples de carreres musicals que creixen i són reconegudes fora del país. Incórpore és una editorial jove espanyola que opera des de París, Petit Indie és una discogràfica que mou el seu catàleg d’artistes molt més per terres estrangeres que en casa pròpia (“A Alemanya a cada concert esgotem la venta de discos”, diu un dels seus responsables), l’artista Andrea Btoy exposa a Alemanya, Itàlia fins a arribar a Anglaterra, Núria Güell, censurada a Mollet, exposa en els països de l’est i del nord d’Europa, els músics Cabo San Roque fan mitja vida a Mèxic, Héctor, amic de la universitat, va fugir per falta de treball i per excés de provincialisme (segons indica) i va fer carrera en empreses de publicitat i comunicació audiovisual de renom internacional com B-Reel, VICE, Widen+Kennedy, CAA o Apple. Aquí ja no hi ha mística possible, ja no serveix la proclama de Picasso: “jo no busco, trobo!”. Aquí, qui no busca, res troba, i el que busca, tot sovint es desespera. Ja no busquem treball per “guanyar-nos la vida”; sinó per fer-la possible en un món organitzat al voltant del treball. I si tot està organitzat al seu voltant, quan aquest no existeix, el sentit i el cor es queden buits, inoperables. El neoliberalisme econòmic redueix l’existència a una carrera contra-rellotge per guanyar o morir i on, tot sovint, tens més possibilitats de perdre que de guanyar (estadísticament parlant) en una jugada a “tot o res”, on els mercats decideixen més que tu.

A aquells que els hi ha quedat ‘no-res’, marxen, però, en quines condicions? Sols (“si no et tinc a tu, estic sol i amb veu crucificada”, va dir el poeta Agustí Bartra quan va tornar de l’exili) i a cegues. L’exili es presenta com “l’oportunitat”, però, sovint, el preu que has de pagar és l’aniquilació de tota la teva vida prèvia, un oblit forçat, un reset de la teva experiència com a individu i com a part d’una col·lectivitat. Fins i tot les formalitats desapareixen, els títols universitaris es borren, no hi ha equivalència possible, la llengua s’erigeix com un mur i, com un nen, tornes a aprendre a parlar, a construir(te) en una altra cultura, en noves terres. Una amiga que es dedicava a la gestió cultural es passa a l’hosteleria a Londres (l’equació serveix per a molts), quan t’acostes als 40 i amb un currículum més que digne, que un polític et digui que vagis a Anglaterra a parlar anglès sona a acudit. Una doctora en Filosofia va aconseguir treball a la televisió alemana, va aprendre alemany perquè la seva tesis era sobre Walter Benjamin, sort que no va estudiar “emprenadoria”, perquè potser només li hagués servit per “emprendre el vol” i caure a terra. Un artista musical de perfil més avantguardista, Internet 2, fuig a Bèlgica amb una agenda d’actuacions mig organitzada, havent passat prèviament per centres com el Pompidou i en vàries edicions del Sónar o la Fundació Miró i ara relegat a Espanya al circuït de sales més underground. En un article a La Vanguardia del 2010 firmat per Teresa Sesé es parlava de “Els fills del MACBA”, una sèrie d’artistes joves que despuntaven i que, avui en dia, molts d’ells (i alguns que no van ser citats en el seu dia, però que entrarien en la mateixa generació) treballen fora, com recorda Lluís: Tamara Kuselman i Gerard Ortín a Amsterdam, Daniel Jacobi i Álex Reynolds a Alemanya/Anglaterra, Gabriel Pericàs a Nueva York. En el terreny audiovisual, la productora Miniature, que treballava per la Xarxa de Televisions Locals (actualment centrada en la producció de formats informatius o magazins, arraconant els formats culturals), va trobar una finestra a Canadà i, actualment, a San Francisco. Un altre professional del sector audiovisual, Hernán Migoya, el 12 d’octubre anunciava a la seva pàgina oberta de facebook que marxava d’Espanya “per fugir de tant constrenyiment a la corrupció i tan justicier amb xarxa i a destemps”. Altres, com Xavi G., “cansat de portar més de trenta anys treballant per la televisió en productes que no aproten res” (com indica), ha decidit retirar-se i començar de zero canviant de sector, de ciutat i de forma de vida, llançant a les escombraries les jornades laborals il·limitades (perquè a Espanya, a diferència de molts altres països, el sector audiovisual –incloc el de la publicitat- s’organitza en jornades maratonianes inhumanes). Qui es beneficia més d’aquestes fugues són, en primer lloc, els polítics, que assisteixen a una població desmembrada i sense força social i, en segon lloc, les companyies de transport, que han passat de viure de “l’oci popular” a la “necessitat popular” de famílies els vincles de les quals venen determinats pel calendari cristià. Allò de l’anunci del turró de “vuelve a casa por Navidad” s’ha convertit en una situació generalitzada massa trista, el sentit d’allò “comunitari”, de l’experiència compartida, fa fallida. A l’ “altra banda del mirall”, en el país d’acollida, “la dura indiferència no és, sinó, el rostre incofessable de la nostàlgia”, diu Julia Kristeva a Extranjeros a nosotros mismos.

Per això hi ha molta gent que, encara que hagi estat acomiadada o no trobi treball, es queda, com deia Louis Aragon, “en estrany país en el meu país”: és l’atur o l’auto-exili obligat d’aquell que no pot anar-se’n perquè no vol perdre els seus vincles afectius i familiars, o perquè ni tansols té diners per fugir, o perquè està ofegat per una hipoteca que el lliga al purgatori d’una Espanya que s’ha construït les seves pròpies cadenes, la seva misèria. L’exili interior, l’auto-exili, és pitjor que la fugida, ja que l’única oportunitat que existeix és que el país millori, i per això caldria canviar els seus interlocutors. L’Eva ha estat despedida del TNC, com molts d’altres, treballadors en cadena acomiadats de totes les institucions culturals en programes suicides de reducció de personal. Santi Cabezuelo, artista, comissari, professor i gestor cultural, diu: “Ens vam creure el somni dels ‘amos’ i ara en paguem la factura i busquem espai pels nostres”. Els “nostres” és aquest “nosaltres” del que parla Kristeva quan ens recorda que durant la Guerra del Peloponès Atenes elabora la noció de coherència cívica (koinonia) concebent la unitat dels ciutadans sobre la base de la seva participació en la vida política, no a partir de criteris racials o socials. La conseqüència immediata d’aquesta imparable ‘fuga de persones’, no només de cervells, és el control social a mans de la política corporativa. Per això, l’única opció viable és, com diu l’exposició que està acollint ara mateix la Fundació Palau: “jo em rebel·lo, nosaltres existim”, això és, ‘jo participo en una nova vida política’, l’única forma de deixar de ser ‘estrangers a nosaltres mateixos’ en casa pròpia.

(versió castellana) 


 LOS EXILIADOS DE LA CULTURA


Amaréis, pues, al extranjero
Deuteronomio 10:19


Guy Debord en Panegírico dice que “en un mundo unificado, no es posible exiliarse”, de tal forma que en el mundo actual, unificado por un mercado global, el exilio se presentaría como imposible, pero nada más alejado de la verdad. La mercancía se mueve por las fronteras, viaja por los libres mercados globales sin encontrar la ley que imponga el orden. Los hombres, en cambio, tramitan su paso por las fronteras a partir de relaciones de inter-nationes marcadas por intereses económicos y por las herencias de la propia historia política. Debido a la crisis, España se ha convertido en un país de “emigrantes”, categoría que cambia el lugar que ocupa el español en el mundo, el cual es visto por los países de destino bajo sospecha permanente y al que se le aplican una serie de requisitos que hasta ahora no tenía que cumplir. La mala gestión política lo ha dejado, no sólo sin trabajo, sino sin credibilidad a ojos de los otros. El único emigrante bienvenido es el “turista”, para él no hay inspección, repatriación, deshaucio, ni sospecha alguna. Si el español además quiere dedicarse a la cultura, aún peor, puesto que vivimos en un país que, a menudo, reduce la cultura a sus aspectos más folklóricos, relegando la actividad cultural (y su correlato económico) a una sucesión de estampitas y de “paseíllo” de los muertos. Como buen país de “buscones”, mucha de esta gente se fue antes de la tormenta. De aquí que la mayoría de aquellos que se dedican seriamente a la música clásica contemporánea vivan y trabajen fuera, me cuenta Lluís Nacenta, porque aquí no hay posibilidades de desarrollar su carrera. Los compositores Roger Goula, Octavi Rumbau, Raquel García-Tomás o Ariadna Alzina, el clarinetista Víctor de la Rosa o la mezzosoprano Anna Alàs serían algunos ejemplos de carreras musicales que crecen y son reconocidas fuera del país. Incórpore es una joven editorial española que opera desde París, Petit Indie es una discográfica que mueve su catálogo de artistas mucho más por tierra extranjeras que en casa propia (“en Alemania en cada concierto agotamos la venta de los discos”, dice uno de sus responsables), la artista Andrea Btoy expone de Alemania, Italia hasta llegar a Inglaterra, Nuria Güell, censurada en Mollet, expone en los países del este y del norte de Europa, los músicos Cabo San Roque hacen media vida en Méjico, Héctor, amigo de la universidad, huyó de la falta de trabajo y por exceso de provincianismo (según indica) e hizo carrera en empresas de publicidad y comunicación audiovisual de renombre internacional como B-Reel, VICE, Widen+Kennedy, CAA o Apple. Aquí ya no hay mística posible, ya no sirve la proclama de Picasso: “yo no busco, ¡encuentro!”. Aquí, quien no busca, nada encuentra y el que busca, a menudo se desespera. Ya no buscamos trabajo para ‘ganarnos la vida’, sino para hacerla posible en un mundo organizado alrededor del trabajo. Y si todo está organizado alrededor de él, cuando éste no existe, el sentido y el corazón se quedan vacíos, inoperables. El neoliberalismo económico reduce la existencia a una carrera contra-reloj para ganar o morir y en donde, a menudo, tienes más posibilidades de perder que de ganar (estadísticamente hablando) en una jugada a “todo o nada” donde los mercados deciden más que tú.

A los que les ha quedado ‘nada’, se van, pero, ¿en qué condiciones? Solos (“si no te tengo a ti, estoy solo y con voz crucificada” dijo el poeta Agustí Bartra cuando volvió del exilio) y a ciegas. El exilio se presenta como “la oportunidad”, pero a menudo el precio que tienes que pagar es la aniquilación de toda tu vida previa, un olvido forzado, un reset de tu experiencia como individuo y como parte de una colectividad. Incluso las formalidades desaparecen, los títulos universitarios se borran, no hay equivalencia posible, la lengua se levanta como un muro y, como un niño, vuelves a aprender a hablar, a construir(te) en otra cultura, en nuevas tierras. Una amiga que se dedicaba a la gestión cultural se pasa a la hostelería en Londres (la ecuación sirve para muchos), cuando te acercas a los 40 y con un curriculum más que digno, que un político te diga que vayas a Inglaterra a aprender inglés suena a chiste. Una doctora en Filosofía consiguió trabajo en la televisión alemana, aprendió alemán porque su tesis era sobre Walter Benjamin, suerte que no estudió “emprendeduría”, porque quizás sólo le hubiera servido para ‘emprender el vuelo’ y caer al suelo. Un artista musical de perfil más vanguardista, Internet 2, huye a Bélgica con una agenda de actuaciones medio organizada, habiendo pasado previamente por centros como el Pompidou y en varias ediciones del Sónar o la Fundació Miró y ahora relegado en España al circuito de salas más underground. En un artículo en La Vanguardia del 2010 firmado por Teresa Sesé se hablaba de “Los hijos del MACBA”, una serie de artistas jóvenes que despuntaban y que, hoy en día, muchos de ellos (y algunos que no fueron citados en su día, pero que entrarían en la misma generación) trabajan fuera, como recuerda Lluís: Tamara Kuselman y Gerard Ortín en Amsterdam, Daniel Jacobi y Álex Reynolds en Alemania/Inglaterra, Gabril Pericàs en Nueva York. En el terreno audiovisual, la productora Miniature, que trabajaba para la Xarxa de Televisions Locals (actualmente centrada en la producción de formatos informativos o magazines, arrinconando los formatos culturales), encontró una ventana en Canadá y, actualmente, en San Francisco. Otro profesional del sector audiovisual, Hernán Migoya, el 12 de octubre anunciaba en su página abierta de facebook  que se iba de España “para huir de tanto apremio a la corrupción y tanto justiciero con red y a destiempo”. Otros, como Xavi G., “cansado de llevar más de treinta años trabajando para la televisión en productos que no aportan nada” (como indica), ha decidido retirarse y empezar de cero cambiando de sector, de ciudad y de forma de vida, lanzando a la basura las jornadas laborales ilimitadas (porque en España, a diferencia de muchos otros países, el sector audiovisual –incluyo el de la publicidad- se organiza en jornadas maratonianas inhumanas). Quien se beneficia más de estas fugas son, en primer lugar, los políticos, que asisten a una población desmembrada y sin fuerza social y, en segundo lugar, las compañías de transporte, que han pasado de vivir del “ocio popular” a la “necesidad popular” de familias cuyos vínculos vienen determinados por el calendario cristiano. Aquello del anuncio del turrón de “vuelve a casa por Navidad” se ha convertido en una situación generalizada demasiado triste, el sentido de “lo comunitario”, de la experiencia compartida, se quiebra. Al “otro lado del espejo”, en el país de acogida, la dura indiferencia no es sino el rostro confesable de la nostalgia”, dice Julia Kristeva en Extranjeros a nosotros mismos.

Por eso hay mucha gente que, aunque haya sido despedida o no encuentre trabajo, se queda, como decía Louis Aragon, “en extraño país en mi país mismo”: es el paro o el auto-exilio obligado de aquel que no puede irse porque no quiere perder sus vínculos afectivos y familiares, o porque ni tan solo tiene dinero para huir, o porque está ahogado por una hipoteca que lo ata al purgatorio de una España que se ha construido sus propias cadenas, su miseria. El exilio interior, el auto-exilio, es peor que la huida, puesto que la única oportunidad que existe es que el país mejore, y para eso haría falta cambiar sus interlocutores. Eva ha sido despedida del TNC, como muchos otros, trabajadores en cadena despedidos de todas las instituciones culturales en programas suicidas de reducción de personal. Santi Cabezuelo, artista, comisario, profesor y gestor cultural, dice: “Nos creímos el sueño de los ‘amos’ y ahora pagamos la factura y nosotros buscamos espacio para los nuestros”. Los ‘nuestros’ es ese ‘nosotros’ del que habla Kristeva cuando nos recuerda que durante la Guerra del Poloponeso Atenas elabora la noción de coherencia cívica (koinonia) concibiendo la unidad de los ciudadanos sobre la base de su participación en la vida política, no a partir de criterios raciales o sociales. La consecuencia inmediata de esa imparable ‘fuga de personas’, no sólo de cerebros es el control social en manos de la política corporativa. Por eso, la única opción viable es,  como dice la exposición que está acogiendo ahora mismo la Fundació Palau: “Yo me rebelo, nosotros existimos”, esto es, ‘yo participo en una nueva vida política’, la única forma de dejar de ser ‘extranjeros a nosotros mismos’ en casa propia.