miércoles, 30 de mayo de 2018

INSCRIPCIONS OBERTES_"Imatge, tecnologia i poder a l'àgora virtual"_Escola Europea d'Humanitats


Juliol, 2018
Dilluns 16, dimarts 17, dimecres 18 i dijous 19 de juliol
De 18 a 20 hores

El curs tractarà sobre el paper de les imatges en un context de tecnologia digital connectada. Sobre com la concepció del món-com-a-interfície virtual ha canviat el paper que tenen les imatges i les nocions d’espai públic i de comunitat.
PROGRAMA
Dilluns 16: La imatge omniscient
La tecnologia digital connectada ens confronta a un nou paradigma, aquell que contempla la fi del temps lineal de les imatges, l’aparició del temps cronoscòpic, del dadisme i de les imatges com una segona pell.

Dimarts 17: Sentit i reutilització de les imatges
Les pràctiques creatives audiovisuals basades en l’apropiació i el remuntatge poden ser eines per retornar el poder (històric, semàntic…) a les imatges i als arxius.

Dimecres 18: Observacions sobre el lloc com a interfície
L’aplicació de les noves tecnologies a l’espai públic i la globalització de les imatges han contribuït a la ludificació i privatització de l’espai públic. Com?

Dijous 19: La comunitat com a interfície
En un món connectat globalment, les nocions d’individu i de comunitat canvien. Quins són els límits de l’ésser quantificat nascut gràcies a Silicon Valley? Quines són les comunitats que es deriven de la virtualització de les nostres experiències? Quins valors?

Bibliografia bàsica
Debray, R. Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada de Occidente. Barcelona: Paidós, 1994. Publicació original: Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en occident. París: Gallimard, 1992.
Didi-Huberman, G. Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia, I. Madrid: Antonio Machado Libros, 2008. Publicació original: Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1. París: Les Éditions de Minuit, 2009.
Farocki, H. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.
Steyerl, H. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014. Publicació original: The Wretched of the Screen. Berlín: Sternberg Press, 2013.