viernes, 19 de agosto de 2011

COLUMNA 06 · publicat a PÚBLICO el divendres 19 d’agost_v. cat i caste

COLUMNA 06 · publicat a PÚBLICO el divendres 19 d’agost · VERSIÓ CATALANA
TANCAT PER DEFUNCIÓ
Ingrid Guardiola
Las rías serán los ríos que irán a dar a la mar de las vacaciones pagadas
Max Aub, La gallina ciega
Ingerbog Bachmann deia que fins que no desapareixen les frases d’una època no trobem el llenguatge per a aquesta època i no ens és possible de representar-la, jo en diria el contrari: trobo als diaris i a la parla ordinària paraules que han perdut el seu sentit original i la seva figuració, donant lloc a nous usos i significats: afincar, desbancar, acreditar, afiançar, anar de colònies (l’economia capitalitzant el llenguatge). Afegeix: “si tinguéssim la paraula, si tinguéssim el llenguatge, no necessitaríem les armes”; però el problema és que polítics i periodistes ens disparen amb les seves declaracions, tot desarmant-nos de les paraules més necessàries, aquelles que, com deia Tomas Tranströmer, “volen com monos entre reixes, les saccegen, es posen quiets i ensenyen les dents”, aquelles que, quan el cos testimonial mor, són les úniques que queden de peu armant els que vindran. Quan els fets ens superen, la paraula es contrau, el llenguatge emmudeix, els murs ja no es deixen escriure, es tomben, com ho ha fet aquests darrers dies la pell cremada de Londres sota la indignació ciutadana. A l’estiu, des de Max Aub fins avui, “els europeus lloguen la costa del Mediterrani” i enguany també han llogat la capital de Madrid per acollir al Papa. A l’estiu, per mor de l’avorriment, tothom “fa safareig”, però els safareigs ja no existeixen; la gent “desconnecta” com una tropa d’autòmates que serien el gaudi de Tesla i McLuhan; no hi ha ningú que no “estiuegi”, però a l’hivern quasi ningú “eixiverna”. Londres, que el setembre passat va gastar 2,2 milions d’euros (destinats a ajuda humanitària) en la visita del Papa, no estiueja; a la premsa els hi costa trobar el llenguatge que expliqui els fets; queda, però, el fum, com a senyal d’alarma, com a forma de comunicació primària. Fa més de cent anys que les empreses es desplomen, que les capitals capitalitzen el dolor, que seguim confiant en les paraules de torn, en les incongruents visites del Papa i que van caient les torres més altes, però sobretot les més baixes. Els homes ensenyen més les dents que les paraules, perquè s’ha acabat la funció, senyors, i encara no hi ha guió pel següent acte. Tancat per vacances indegudament pagades.
COLUMNA 06 · publicado en PÚBLICO el viernes 19 de agosto · VERSIÓN CASTELLANA
CERRADO POR DEFUNCIÓN
Ingrid Guardiola
Las rías serán los ríos que irán a dar a la mar de las vacaciones pagadas
Max Aub, La gallina ciega
Ingerbog Bachmann decía que hasta que no desaparecen las frases de una época no encontramos el lenguaje para esta época y no nos es posible de representarla, yo diría lo contrario: encuentro en los periódicos y en el habla ordinaria palabras que han perdido su sentido original y su figuración, dando lugar a nuevos usos y significados: aficar, desbancar, acreditar, afianzar, ir de colonias (la economía capitalizando el lenguaje). Añade: “si tuviéramos la palabra, si tuviéramos el lenguaje, no necesitaríamos las armas”; pero el problema es que los políticos y los periodistas nos disparan con sus declaraciones, desarmándonos de las palabras más necesarias, aquellas que, como decía Tomas Tranströmer, “vuelan como monos entre rejas, las zarandean, se ponen quietos y enseñan los dientes”, aquellas que, cuando el cuerpo testimonial muere, son las únicas que quedan de pie armando los que vendrán. Cuando los hechos nos superan, la palabra se contrae, el lenguaje emmudece, los muros ya no se dejan escribir, se tumban, como lo ha hecho estos últimos días la piel quemada de Londres bajo la indignación ciudadana. En verano, desde Max Aub hasta hoy, “los europeos alquilan la costa del Mediterráneo” y este año también han alquilado la capital de Madrid para acojer al Papa. En verano la gente “desconecta” como una tropa de autómatas que serían el goce de Tesla y McLuhan; no hay nadie que no “veranee”, pero en invierno nadie “invierna”. Londres, que el septiembre pasado gastó 2,2 millones de euros (destinados a ayuda humanitaria) en la visita del Papa, no veranea; en la prensa les cuesta encontrar el lenguaje que explique los hechos; aunque queda el humo, como señal de alarma, como forma de comunicación primaria. Hace más de cien años que las empresas se desploman, que las capitales capitalizan el dolor, que seguimos confiando en las palabras de turno, en las incongruentes visitas del Papa y que van cayendo las torres más altas, pero sobretodo las más bajas. Los hombres enseñan más los dientes que las palabras, porque se ha acabado la función, señores, y aún no hay guión para el siguiente acto. Cerrado por vacaciones indebidamente pagadas.

miércoles, 17 de agosto de 2011

columna 05 para DIARIO PÚBLICO

Clica per a ampliar

VERSIÓ CATALANA · Publicat a Público el dimarts 16 d’agost
EL DIA CLAR I LA CASA DESERTA
Ingrid Guardiola
“En Joan Miró enfonsava el cap a la terra, com un tubercle”, deia en Perejaume des del cim del Montroig. A continuació entràvem a ca en Joan Miró, la seva neta ens obria la casa pairal, mentre la masovera ens fitava consirosament de reüll des del lluny. La casa estava “com sempre” (com imaginava que sempre hauria estat): els mobles intactes, la sobrietat omnipresent, la pols amuntegada, els quadres fent memòria. Les vistes, però, ja eren unes altres: l’autopista passant a frec de casa. El taller estava buit, un parell de fustes amb dibuixos de l’artista, les parets gastades, llepades per la llum zenital que hi entra. A la casa hi havia el que en tot museu falta: la topofília del lloc i la presència del temps que ja no és present. Mirava el dipòsit de l’aigua de la banyera, pintat per Miró com si fos una peixera; allí estava, sense importància, despertant un somriure al qui ho descobria. M’imaginava la poca gràcia de trobar-me allò mateix emmurallat darrera una vitrina. Pensava què passaria si la casa esdevenia un museu, responent hipotèticament a la política de les “Indústries Culturals” que des d’un temps ençà practiquen regidors, consellers i ministres; tot just fa dos anys que la ministra Sinde proclamava que “Gaudí genera avui en dia més treball que bla-bla-bla”. Què en quedaria d’en Miró en aquest procés de momificació? L’Estat es cobra el seu delme als morts, més enllà de l’artista. El museu transforma allò que era vida (“aquel punto de convergencia en que el alma y la carne quedan soldados”, que diria Juan Gil-Albert), en obra, o pitjor encara, en obra d’art. Com deia Malraux, ni un Crucifix romà ni l’Atenea de Fídies eren inicialment estàtues (eren molt més que això), han estat els museus els que les han convertides en obres d’art. Esperem que la família de Miró pugui disposar de la seva memòria sense haver-la de convertir en patrimoni de la humanitat en honor als nostres ministeris culturals (un xic desmemoriats). Aquest octubre a la Fundació Miró tindrà lloc la retrospectiva més gran que s’ha fet de l’home que callava assegut a “la Roca”, veient caure la llum de la tarda, també la del segle, en una “intimitat idiomàtica” (que diria Perejaume) única.
"Des de fa temps tenia aquest presagi: El dia clar i la casa deserta"
Ana Akhmàtova
VERSIÓN CASTELLANA· Publicado en Público el martes 16 de agosto
EL DÍA CLARO Y LA CASA DESIERTA
Ingrid Guardiola
“Joan Miró hundía la cabeza en la tierra, como un tubérculo”, decía Perejaume desde la cima del Montroig. A continuación entrábamos en la casa de Joan Miró, su nieta nos abría la puerta, mientras la mujer que mantenía los campos nos acotaba de reojo desde lejos. La casa estaba “como siempre” (como imaginaba que siempre habría estado): los muebles intactos, la sobriedad omnipresente, el polvo amontonado, los cuadros haciendo memoria. Aunque las vistas ya eran otras: la autopista rozando el bulto de la casa. El taller estaba vacío, un par de maderas con dibujos del artista, las paredes gastadas, relamidas por la luz cenital que entra. En la casa había lo que falta en todo museo: la topofilia del lugar y la presencia del tiempo que ya no está presente. Miraba el dipósito del agua de la bañera, pintado por Miró como si fuera una pecera; allí estaba, sin importancia, despertando una sonrisa a aquel que lo descubría. Me imaginaba la poca gracia de encontrarme eso mismo amurallado detrás de una vitrina. Pensaba qué pasaría si la casa devenía un museo, respondiendo hipotéticamente a la política de las “Industrias Culturales” que de un tiempo hacia aquí practican regidores, consejeros y ministros; sólo hace dos años que la ministra Sinde proclamaba que “Gaudí genera hoy en día más trabajo que bla-bla-bla”. ¿Qué quedaría de Miró en este proceso de momificación? El Estado se cobra su diezme a los muertos, más allá del artista. El museo transforma lo que era vida (“aquel punto de convergencia en que el alma y la carne quedan soldados”, que diría Juan Gil-Albert), en obra, o peor aún, en obra de arte. Como decía Malraux, ni un Crucifijo romano ni la Atenea de Fidias eran inicialmente estatuas (eran mucho más que esto), han sido los museos los que los han convertido en obras de arte. Esperemos que la familia de Miró pueda disponer de su memoria sin tenerla que convertir en patrimonio de la humanidad en honor a nuestros ministerios culturales (algo desmemoriados). Este octubre en la Fundación Miró tendrá lugar la retrospectiva más grande que se ha hecho del hombre que callaba sentado en “la Roca”, viendo caer la luz de la tarde, también la del siglo, en una “intimidad idiomática” (que diría Perejaume) única.
“Desde hace tiempo tenía este presagio: el día claro y la casa desierta”
Ana Akhmátova